Aktuellt

Bidrag till åtgärder som främjar integrering i samhället av barn och ungdomar med funktionsnedsättning kommer ej att beviljas under 2017 på grund av låg avkastning på stiftelsens kapital.