Forskning

Ett av minnesfondens syften är att stödja forskning om graviditet, förlossning samt det nyfödda barnet. Nästa ansökningsperiod planeras till hösten 2021.

Styrelsen har i mars 2021 beslutat att avsätta 235.000 som forskningsbidrag. Ansökningsperiod är 15 aug – 15 sept 2021 och ansökan görs via Region Stockholms forskningsportal. Detaljerad information kommer i god tid före den 15 augusti.