Minnesfondens uppgift

Minnesfonden har till uppgift att:

  • Stödja forskning angående graviditet och förlossning samt den viktiga neonatalperioden
  • Ge bidrag till föräldrar till barn med funktionsnedsättning
  • Ge ekonomiskt stöd till åtgärder som främjar inkludering i samhället av barn och ungdomar med funktionsnedsättning( bidrag beviljas ej för närvarande på grund av låg avkastning på stiftelsens kapital)