Styrelse

Ordförande

Susanne Georgsson, leg barnmorska, professor

Ledamöter:

Else-Marie Bjellqvist, fd förbundssekreterare
Mats Blennow, barnläkare, professor
Lena McElwee, leg psykolog

Suppleanter:

Eva Lisskar-Dahlgren, fd kansliråd
Lars Marsk, docent
Tarja Birkoff, jurist
Gunnel Färm, fd generaldirektör

Sekreterare:

Lena McElwee