Bidrag till föräldrar/förälder

Bidrag kan sökas, dels av föräldrar, förälder eller annan person som behöver ekonomiskt stöd vid vård av barn, dels av mödrar med funktionsnedsättning. Barnet, vars ålder ej bör överstiga 18 år ska bo hos sina föräldrar/sin förälder. Det ska framgå av ansökan varför bidrag behövs och vad det ska användas till.

  • Sökande ska vara bosatt i Stockholms län.
  • Minnesfonden får inte lämna bidrag till sådant som ska bekostas av allmänna medel enligt gällande regler och författningar.

Bifoga ett intyg från läkare, psykolog, kurator eller annan befattningshavare som beskriver barnets speciella behov och situation. Vidare ska någon trovärdig person intyga att de uppgifter, som den sökande lämnat, är korrekta.

Styrelsen har, våren 2022 beslutat, att 100 000 kr ska gå till föräldrar som har sökt bidrag från fonden. I maj har 24 föräldrar beviljats bidrag om 1.500 – 6.000 kr. Pengarna har betalats ut av Kammarkollegiet.

Nästa ansökningsperiod planeras ske våren 2023.