Minnesfondens uppgift

Minnesfonden har till uppgift att:

  • Stödja forskning om graviditet, förlossning och det nyfödda barnet
  • Ge bidrag till föräldrar till barn med funktionsnedsättning