Styrelse

Ordförande

Inga Näslund, program manager

Ledamöter:

Mats Blennow, barnläkare, professor
Lena McElwee, leg psykolog
Susanne Georgsson, leg barnmorska, professor

Suppleanter:

Eva Lisskar-Dahlgren, fd kansliråd
Karin Pettersson, överläkare och docent inom obstetrik och gynekologi
Tarja Birkoff, jurist
Ylva Branting, utredare

Sekreterare:

Lena McElwee